Wtorek, 21 Maj 2019
You are here: Home

Translator

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Krucjata Miłości Prymasa

Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół. PO TYM CIĘ POZNAJĄ, ŻEŚ UCZNIEM CHRYSTUSA...

Według Prymasa

Jeżeli najbardziej niewinne i bezbronne dziecko nie może czuć się bezpiecznie w jakimś społeczeństwie, wówczas już nikt bezpiecznie czuć się w nim nie może! 

2007/2008


2007/2008 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Wtorek, 10 Marzec 2009 22:41

ROK SZKOLNY 2007/2008

„Odważmy się być wolnymi”

To hasło konkursu tematycznego rozpisanego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie, do którego przystąpili uczniowie PG w Grójcu. Zadaniem uczestników było opracowanie projektu edukacyjnego poświęconego postaci, której działania miały pośredni lub bezpośredni wpływ na historię społeczności w dziele odbudowy Polski.

Po analizie dostępności i różnorodności źródeł jako temat swoich poszukiwań uczniowie wybrali postać Tomasza Nocznickiego. W trakcie przygotowania projektu uczniowie:

- zapoznali się z literaturą,

- Odwiedzili miejsca związane z T. Nocznickim czyli Lipie, Karolew, Nową Wieś – przeprowadzając wywiady środowiskowe i wykonując zdjęcia,

 - w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie z wnuczką i prawnukiem T. Nocznickiego.

Z przedstawionych prac do wysłania zakwalifikowano projekty zespołów w składzie:

1. M. Czerwińska i J. Dydo z kl IIG

2. M. Dalba i M Naduk z kl. IA i K. Czyżewski z IB

Obie prace dotyczyły tej samej postaci. Uczniowie wykazali się umiejętnością samodzielnej analizy tekstów, różnorodnych źródeł informacji i ich oceny.

Zaangażowanie młodzieży i efekty i ch pracy mogą być wskazówką dotycz mącą możliwości wykorzystania metody projektu przy organizowaniu kolejnych edycji „Grójboju”. Uczniowie przygotowali swoje projekty pod kierunkiem M. Kuliga.

26 października 2007 r.

Akcja „Trzymaj formę i jedz jabłka”

Od 24.09.2007 r. w PG realizowany jest ogólnopolski program pt. Trzymaj formę”. Jego głównym celem jest edukacja młodzieży w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków poprzez promocję zbilansowanej diety oraz aktywnego stylu życia. W związki z tym w roku szkolnymm2007/2008 zaplanowane są imprezy związane z tą tematyką. Dzień 26.10.2007 decyzją dyrektora szkoły został nazwany Dniem Jabłka. W nawiązaniu do tego dnia 26.10. przebiegała pierwsza w tym roku prozdrowotna impreza pt. „Trzymaj formę i jedz Jabłka”. Głównym celem tego przedsięwzięcia była promocja jabłka jako prozdrowotnego składnika codziennej diety człowieka i symbolu naszego regionu.W ramach tej imprezy każda klasa miała do realizacji trzy zadania:

1. Praca plastyczna w dowolnej formie reklamująca i promująca jabłko jako produkt i składnik odżywczy.

2. Reklama i promocja posiłków przygotowanych sposobem tradycyjnym, zawierających w swoim składzie jabłka, jako główny składnik lub dodatek.

3.  Konkurs międzyklasowy pt. „Różnorodność odmian jabłek”

W akcji wzięło udział 30 klas z wyjątkiem 2e,2g 1i. W kategorii praca plastyczna ocenie poddano 24 prace. W kategorii „Potrawa” ocenie poddano 35 posiłków. W prezentacji wzięło udział 28 klas. W łącznej punktacji zwyciężyła kl. 2J z sumą 11 punktów.

Organizotorkami tej akcji były panie: A. Jóźwik, A. Aleksandruj, B. Przerwa, M. Bień, M. Górka. Impreza została bardzo sympatycznie przyjęta przez społeczność gimnazjalną i wiele wskazuje na to, że wejdzie do kalendarza imprez szkolnych na stałe.

30 października 2007

Konkurs recytatorski „Moja Ojczyzna”

30.10 2007 r. w GOK po raz dziesiąty zorganizowany został konkurs recytatorski, w którym uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i szkoły ponadpodstawowe z terenu gminy Grójec. Uczestnicy mieli obowiązek przygotować dwa wiersze. Nasze gimnazjum trprezentowały : P. Maliszewska IIIF, M. Milczarek IIIC, A. KostrzewaIIIA, M. Matlińska IB, M. Kałużna IIID, P. Galas IG.Komisja konkursowa w kategorii „Gimnazja” przyznała następujące lokaty: III miejsce P. Galas, II miejsce M. Kałużna, I miejsce M. Matlińska.

12 listopada

Dzień Patrona Szkoły i Święto Niepodległości „Ojczyznę kocham więcej od własnego serca”

Ta myśl, wyjęta z bogatej skarbnicy cytatów patrona Publicznego Gimnazjum w Grójcu, towarzyszyła potrójnej uroczystości szkolnej 12.11.2007 r. obchodom 89 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, Dnia Patrona Szkoły i piątej rocznicy nadania szkole imienia Prymasa Tysiąclecia.

Program zaprezentowany przez gimnazjalistów z kl. II i IIE oraz wybranych uczniów z innych klas zgromadził na widowni licznych gości. Gościem Honorowym był Prymas Polski Józef Glemp, który o godz. 9.00 celebrował Mszę Św. W intencji gimnazjalnej społeczności. Wśród gości był burmistrz pan J. Stolarski, przedstawiciel KO w Radomiu pan K. Wójcik, przedstawiciele Straży Pożarnej, policji, wojska, kleru liczna reprezentacja rodziców przewodniczącym Rady Rodziców, Radni Gminy,i przyjaciele szkoły.

Po  krótkim przemówieniu dyrektora szkoły, pani Teresy Winkler, rozpoczęło się widowisko artystyczne. Skromna, ale wysmakowana scenografia projektu pani Ż. Pietrzyk wprowadziła publiczność w atmosferę wydarzeń budujących historię narodu od 1772  do 1918 r. Młodzi artyści przedstawili poprzez recytację wybranych utworów bogatą w tragiczne wydarzenia historię Polski. Widowisko ubarwiły pieśni patriotyczne i tańce: krakowiak i mazur. Pokaz musztry, przemarsz piechoty, kosynierzy na scenie  - to były elementy, które wielu widzom wycisnęły łzę wzruszenia.

Widowisko było bogate w symbolikę narodową. Zniewolona Polska uosobiona w postaci pięknego dziewczęcia o słowiańskiej urodzie(komentarz Prymasa), niema scena wydźwignięcia Polski  ku niepodległości, barwy narodowe promieniście rozciągnięte w ostatniej scenie inscenizacji były czytelne dla publiczności i mocno chwytały za serce.

Program został przygotowany przez panie: A. Sobierańską i B. Dąbrowską. Bardzo pochlebną recenzję® wystawił mu Prymas Polski dokonując wpisu do księgi pamiątkowej.

8 stycznia 2008

Konkurs piosenki angielskiej.

W dniu 8.01.08 odbył się po raz kolejny konkurs piosenki obcojęzycznej pod hasłem: „Śpiew, taniec, muzyka”.

Celem konkursu było szerzenie znajomości języka angielskiego, doskonalenie wymowy, promowanie młodych talentów oraz uświetnienie noworocznej zabawy dyskotekowej. W konkursie zaprezentowano 13 utworów w wykonaniu indywidualnych artystów, duetów i grup. Na scenie zaprezentowały się nawet całe klasy.. Po raz kolejny uczniowie udowodnili, że śpiewać każdy może. Jury w składzie: U. Naduk, M. Walczak, K. Ekiel, A. Borończyk, t. Zatzycki uwzględniając w werdykcie poprawność i biegłość językową, przygotowanie wokalne oraz ogólny wyraz artystyczny i interpretację prezentowanych utworów przyznało następujące lokaty:

I miejsce – M. Siwek IIIF, II miejsce i I. Procek IIID, III miejsce – K. Ciesielska. Poraz kolejny sponsorem imprezy była firma  STRABAG, Wydawnictwo Oxford oraz Rada Rodziców.

26 stycznia

„Poloneza czas zacząć..”

Polonezem rozpoczął się Bal Gimnazjaln, na którym 26 stycznia bawiła się młodzież PG w Grójcu. Piękne odtańczenie poloneza jest tradycją naszej szkoły. Prezentowało się kolejno 11 oddziałów. W tanecznym korowodzie sunęło 228 uczniów. Tę ogromną grupę młodzieży przygotowała p. B. Dąbrowska. Równie udany był program artystyczny przygotowany pod kierunkiem p. B. Przerwy i A. Szlisa przez uczniów kl. IIID i IIIF.

Konkurs matematyczny „Kangur”

Laureatem konkursu został uczeń kl. IIC B. Korczak, który zdobył 140 punktów . Bardzo dobry wynik uzyskał Tomasz Najda z IIE. Wyróżnienia zdobyli: K. Wadełek ID, M. Jaworski IE P. Suski ID, P. Augusiewicz IE, W. Piliszek Ii, K. Postek IE, P. Brzeszczak IIA,B. Pawlicki IIE, M. Dąbrowski IIIC. Z uczniami pracowali: D. Stężycka – Wojtasiak, J. Ziółko, T. Siedlicka, H. Rożyńska, A. Kawalec

Ostatnio zmieniany w Piątek, 28 Sierpień 2009 19:44